Documents

home

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca

“Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz olarak Gen Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Genemek veya Şirket ) çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: Gen Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Genemek veya Şirket) bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Gen Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Genemek veya Şirket) ile paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, İletişim Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Görsel Veri, Mevcut ve Önceki İş Bilgisi, İşitsel Veri (Çağrı Kaydı), CV (Özgeçmiş),Mevcut Sağlık durumu, Sigara Kullanımınız, Sabıka Kaydı, Askerlik Bilgisi özel nitelikli olan kişisel verilerimin, Genemek bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla Genemek tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. Genemek tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10., 11. ve ilgili diğer maddeleri uyarınca sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili detaylı bilgi için, ”www.genemek.com” adresli web sitesinden Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne ulaşabilir, metnin altındaki başvuru formunu doldurarak taleplerinizi Genemek’e iletebilirsiniz.

Genemek ile paylaştığınız ve/veya Genemek tarafından alınan çalışan adayı kişisel verilerinizin yukarıda açıklanan şekilde işlenmesine, paylaşılmasına ve diğer hususlara herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza/onay verip, vermediğinizi lütfen aşağıda beyan ederek, ilgili kutucuğu imzalayınız.